Våra ämnen

Spara favorit 3 jan januari 2019

Institutionen för naturvetenskap erbjuder utbildning och forskning inom:

Biologi

Biologi är läran om livet. Inom ämnet studeras levande organismers organisation och funktion – hur de lever, fortplantar sig, tillväxer och dör. Biologin omfattar nivåer från biomolekyler till hela jorden som system.

Fysik

Fysik behandlar sambanden för det allra minsta och det allra största. Vilka är materiens byggstenar och hur växelverkar de? Vad bestämmer universums struktur? Fysiken ställer upp modeller och samband och prövar om deras giltighet är begränsad eller universell.

Kemi

Kemi ingår i livets alla processer och i allt omkring oss. Ekologiska samband mellan mark, vatten, luft, växter och djur är i grunden kemiska. Kemister kan arbeta med allt från ekologiska frågeställningar till design av nya bioaktiva föreningar som kan bli framtidens läkemedel. Kemister kan även utveckla nya föreningar för användning inom exempelvis nanoteknologi eller elektronik.

Maskinteknik

Genom att välja maskinteknik ger du dig själv möjligheter till en spännande framtid. Om du är kreativ och tycker om förändringar är en maskinteknisk utbildning en utmärkt bas. I Mittuniversitetets maskintekniska utbildningar får du lära dig att driva projekt, utveckla teknik, designa produkter, och göra ekonomiska och miljömässiga avvägningar.

Teknisk design

Från hushållsapparater till bilar – inom alla tekniska områden har designen blivit allt viktigare i takt med att konkurrensen hårdnat. Det växande behovet av snygga och smarta produkter har ökat efterfrågan på civilingenjörer kunniga inom såväl design som konstruktion och beräkning.

Teknisk fysik

Ämnet teknisk fysik är definierat som kunskapen om atomära, molekylära och fasta materials egenskaper, uppbyggnad, och växelverkan, samt materialens tillverkning och effekter på omgivningen och deras användning för att lösa tekniska och vetenskapliga problem.