Biomedicinsk analytiker, 180 hp

Spara favorit

Som biomedicinsk analytiker har du kompetens för laboratoriearbete där avancerade tekniker och metoder används för att undersöka bland annat blod, celler, bakterier och virus. Utifrån analysen fattas sedan viktiga beslut om till exempel vård och medicinering. Programmet är ett samarbete mellan Mittuniversitetet, Uppsala universitet och Region Västernorrland. Utbildningen är yrkesinriktad och genom praktiken blir du väl förberedd för yrkeslivet på en arbetsmarknad som ser ljus ut.

Biomedicinska analytikerprogrammet är en treårig utbildning som ger dig en god grund till en framtida yrkesverksamhet i en kunskapstät och dynamisk miljö inom biomedicinsk analys, diagnostik och forskning. Utbildningen leder till en yrkesexamen som biomedicinsk analytiker, men även till en medicine kandidatexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap.

Utbildningen ger dig grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper och färdigheter för dagens och morgondagens laboratoriearbete, såväl nationellt som internationellt. Du får lära dig att göra kvalificerade kemiska och biologiska analyser i en spännande miljö under ständig utveckling. Laboratoriemetodiken har en framträdande roll genom hela utbildningen där teori och praktik vävs samman.

Första årets kurser läser du vid Mittuniversitetets campus i Sundsvall samt i Region Västernorrlands lokaler. Andra och tredje årets kurser läser du huvudsakligen i Sundsvall och delvis i Uppsala. I flera av kurserna ingår undervisning i dokumentation och kvalitetssäkring samt övning i muntlig och skriftlig framställning. Utbildningen avslutas med valbara fördjupningskurser och ett examensarbete.

Film om biomedicinsk analytiker

Behörighet

Grundläggande behörighet +
Biologi B, Fysik A, Kemi B och Matematik C.
Eller:
Biologi 2, Fysik 1a / Fysik 1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 3b / 3c
(OB 12)

Examen efter genomförda studier

Kandidatexamen
Biomedicinsk analytikerexamen och Medicine kandidatexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap.

Efter utbildningen

Arbetsmarknaden bedöms som mycket god och inom en femårsperiod kommer många nya biomedicinska analytiker att efterfrågas. Den laborativa miljön genomgår en kontinuerlig förändring till följd av ny kunskap och nya tekniker och utbildningen är anpassad till att ge dig en grund för fortsatt lärande inom yrkesområdet med möjlighet till fördjupning som leder till magister-, master- eller doktorsexamen.

Arbetslivskontakt

Stora delar av utbildningen är förlagd till laboratorier med biomedicinsk inriktning och du får därigenom en kontinuerlig kontakt med potentiella arbetsgivare. Examensarbetet utförs också vanligen på ett forskningslaboratorium.

Annelie Ervasti biomedicinsk analytiker

Sjukvårdens doldisar löser sjukdomsgåtor

Mellan 60 och 70 procent av alla diagnoser upptäcks av de som jobbar som biomedicinska analytiker. Det har dock blivit ett bristyrke och branschen skriker nu efter folk. Mittuniversitetet ger utbildningen i samarbete med Uppsala universitet.

Forskare

Studentidé minskar risken för plötslig hjärtdöd

Ett enkelt blodtest kan bidra till att motverka plötslig hjärtdöd i samband med idrott, visar ett studentarbete som analyserat blodprov från innebandyspelare. En forskargrupp vid Mittuniversitetet har nu bildats för att säkerställa resultatet.

Studenter, utomhus, Östersund

Livet som student

Livet som student kan se väldigt annorlunda ut beroende på om du läser på campus eller distans och var du är i livet. Den gemensamma nämnaren är...

 Ekonomi

Sju skäl att välja Mittuniversitetet

Det finns många skäl att välja Mittuniversitetet men också ett par för att låta bli. Är Mittuniversitetet för dig?

Studentboende, Östersund

Bostadsgaranti

I Sundsvall och Östersund erbjuder kommunerna dig bostadsgaranti. Det finns vissa regler för att bostadsgarantin ska gälla och dessa hittar du...

Studenter, Sundsvall, utomhus

Campus Sundsvall

Sundsvallsregionen är idag norra Sveriges största arbetsmarknad, och i denna miljö har universitetet en given plats. Sundsvall är en...

Östersund

Campus Östersund

Östersund är vinterstaden nummer ett. Det korta avståndet till fjällen och landets främsta alpina centrum – Åre – gör att många väljer Östersund...

Distansutbildning, arbete vid dator, onlinemöte, skypemöte

Att plugga på distans

Kan du inte plugga på plats finns det en annan lösning – vi har ett av landets största utbud av distansutbildningar. Det gör att du kan påver...